английски език

Englaland

english language school

английски език

Какво представляват изпитите по английски език за деца на Кеймбридж ?

Тези изпити са предназначени за деца, изучаващи английски език като чужд език. Те се предлагат в три нива - Starters, Movers, Flyers. Изпитите имат за цел да проверят знанията и уменията за използването на езика и да осигурят точното и обективно оценяване на езиковото ниво. Децата, които се явяват на тези изпити получават незаменим опит в международното изпитване. У тях се формира положително отношение към изпитите като цяло. Изпитите на университета Кеймбридж насърчават ефективното изучаване и преподаване на езика.