Английски език за възрастни в Пловдив

Проект BG16RFOP002-2.073 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19´´

 

aнглийски език за възрастни

 

 

Инглаленд ООД е бенефициент по проект BG16RFOP002-2.073 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”, по Оперативна програма "Иновации и конкурентноспособност" 2014-2020 г., реализиран с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 5100.00 лв., от които 4335,00 лв. европейско и 765,00 лв. национално съфинансиране. Срокът за изпълнение на проекта е с продължителност 3 месеца (от 30.09.2020 г. до 30.12.2020 г.)


НАСТОЯЩОТО СЪОБЩЕНИЕ Е ЧАСТ ОТ МЕРКИТЕ ЗА ИНФОРМИРАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ.

Програми

Още програми

Обучение и възпитание