Курсове по Английски език за деца

Курсове за деца в начална училищна възраст

английски за деца в 3 и 4 клас Primary 4

Програма Primary
Тази програма е с продължителност четири години. Целта е формиране на езикова грамотност у учениците чрез поетапно надграждане на уменията за слушане с рабиране, говорене, четене и писане. Обучението преминава изцяло на английски език. Темите на уроците в учебника са интересни и близки до децата. В часовете са интегрирани игри, песни и състезания. Децата усвояват лексика и граматика,  като четат книжки на английски. По този начин те обогатяват и общата си култура. Учениците слушат автентична английска реч под формата на видео уроци, разкази, диалози, научни материали, песни и др.

Primary 4
Учебната система, по която учат децата в 3 и 4 клас, e на английското издателство Oxford University Press. Тя е изключително богата на лексика и граматични конструкции. Учебният материал е структуриран така, че учениците развиват уменията на 21 век - критично мислене, комуникативност, колаборация и креативност. Темите в учебника са увлекателни и забавни. Уроците имат връзка с други учебни предмети като математика, човек и природа и изобразително изкуство, което обогатява общата им култура.
Децата четат книги, пишат съчинения и се учат да се изразяват правилно в устна и писмена форма на английски език. След завършване на нивото Вашето дете има възможност да получи втория детски сертификат за владеене на английски език на University of Cambridge – Movers.

Какви умения и знания ще придобие детето Ви в края на програмата?

- Пиша съчинения от 140 думи за бъдещите ми планове, семейството,  любимата ми професия, за ежедневието си, за здравословното хранене и за интересни случки в миналото.

- Пея песни и се състезавам в интересни езикови игри.

- Разказвам истории и приказки, които съм прочел в час и вкъщи.

- Пиша преразказ на прочетените в ENGLALAND книжки от 140 думи.

- Научих правописни и пунктуационни правила и как да ги прилагам в текстовете си.

 

Учебната година в ENGLALAND е от октомври до май.

Програмата включва 120 учебни часа по 40 минути.

Посещенията са 2 пъти седмично по 2 учебни часа.

Учебни групи с максимум 8 деца.

.

 

Програми

Още програми

Oxford Discover

Курсове по Английски език за деца

Знаете ли, че...

Децата, които започват чуждоезиковото си обучение в ранна детска възраст, усвояват езика с лекота и желание. Постепенно стават по-уверени в изучаването на езика и не се притесняват да използват наученото в различни ситуации. Плавното надграждане на езиковите умения спомага за усвояване на трайни знания.

Курсове по Английски език