Английски език за възрастни в Пловдив

Курсове по aнглийски език за възрастни

в езиков център Инглаленд

aнглийски език за възрастни aнглийски език за възрастни

Курс по Общ английски език в езиков център ENGLALAND

Курсът включва пет нива - Beginner, Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate и Advanced.

Това е идеалният за Вас курс, ако желаете да общувате свободно в различни комуникативни ситуации. Учебната система е New English File. Граматиката, лексиката, произношението и уменията са балансирано интегрирани във всеки урок. Темите са интересни и близки до Вашето ежедневие и стимулират желанието за общуване. Слушат се автентични текстове и диалози. Реалните ситуации се пресъздават, благодарение на видеото, включено в уроците.

На всички, успешно преминали курса по общ английски език, се издава сертификат за владеене на съответното ниво, като нивата в езиков център Englaland съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

Курс по бизнес английски език

Курсът включва четири нива - Elementary, Pre - Intermediate, Intermediate и Upper-Intermediate.

Системата помага на курсистите да придобият необходимите им умения лесни и бързо, чрез силно комуникативно учебно съдържание, с интерактивни материали, както и експертни съвети, дадени от едно от най-добрите бизнес училища.

Защо да избера курса по бизнес английски език ?

- Комуникативен опит в различни делови ситуации - телефонни разговори, интервюта, срещи, кореспонденция и др.

- Уроци, в които са включени актуални теми свързани с деловото ежедневие.

- Развива не на езиковите умения чрез обсъждане на реални бизнес ситуации във всеки урок.

- Комуникативното учебно съдържание покрива бизнес езика, които се използва във всички нива от йерархията в една организация.

Какви са резултатите?

Вие ще станете по-уверени на работното място и умело ще използвате езика в различни делови ситуации.

Курс по специализиран английски език

Oxford English for Careers е система за обучение на която курсистите имат възможност да усвоят специализирания английски за нуждите на своята кариера в сферата на финансите, търговията, туризма, медицината и техниката.

Кой е подходящият за мен курс по специализиран английски език?

Медицина

Програмата е подходяща за студенти, медицински сестри и лекари. Учебната програма е основана върху комуникативните умения, които са необходими за явяване на изпит OSCE ( Objective Structured Clinical Examination). Комуникативните упражнения запознават курсистите с полезни практически техники за общуване с пациенти в различни ситуации. Изучава се и специална медицинска терминология за ефективно сътрудничество между колеги.

Финанси

Учебната програма е подходяща за студенти и работещи, които искат да общуват свободно на работното място. Вие ще имате възможността да усвоите терминологията, която е нужна да се справяте успешно в различни комуникативни ситуации. Езиковите Ви знания и умения ще се подобрят, благодарение на разнообразни упражнения. Разрешаването на казуси ще Ви накара да говорите, пишете и мислите на английски език.

Търговски английски/Туризъм

Учебната програма развива уменията за общуване на английски език в официално-делова и неофициална сфера на общуване.Това включва участие в срещи, презентации и др. Провеждат се дискусии на различни теми свързани с търговията и туризма.

На всички, успешно преминали курса по общ английски език, се издава сертификат за владеене на английски език. Нивата в езиков център Englaland съответстват на нивата, определени в Общата европейска езикова рамка.

Технически английски

Тази програма е предназначена за специалисти и студенти по инженерни дисциплини. Използват се автентични текстове, нагледни илюстрации и схеми. Обект на дискусия са съвременни теми, които отразяват най-новите технически тенденции. В часовете са интегрирани ролеви игри на реални ситуации от професионалното ежедневие, които допринасят за развитието на комуникатвните умения.

Програми

Още програми

Разговорен английски език

Повече разговори в курса по английски език в ENGLALAND.

Обучението се провежда изцяло на на английски език, с цел да се потопите в англоезична среда.

Разигравате различни ситуации, които срещате при пътуване или на работното място.

Усвоените думи и граматични правила се употребяват в диалози и дискусии.

Всеки, който посещава курса ни за ниво по английски език, може да се включи и в Курс по разговорен английски език. Целта е да натрупате повече опит и увереност при общуването на английски език.