Английски език за възрастни в Пловдив

Програма ''Аз мога''

в езиков център Инглаленд

aнглийски език за възрастни aнглийски език за възрастни

Обучения с ваучери по Английски език в езиков център Инглаленд

Съгласно ПМС 251/21.10.2009г. Инглаленд ЕООД е одобрен доставчик на услуги под номер 728 от Агенцията по заетостта за извършване на обучения с ваучери на безработни и заети лица по оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.

Програма "Аз мога повече"
Общуване на чужди езици – Английски език, нива А1, А2, В1, В2, C1 - всяко ниво по 100 учебни часа.

Кандидатстване по програмата

Процедурите за кандидатстване можете да намерите на страницата на Агенция по заетостта или в регионалните Бюра по труда.
Ако сте ни избрали като доставчик на Вашето обучение, трябва да посочите Инглаленд ЕООД в заявлението за кандидатстване. След като получите Вашият ваучер (в два екземпляра) трябва да ги депозирате при нас. При депозирането се сключва и договор за обучение между Вас и езиков център Инглаленд.

Обучение по програма ''Аз мога повече''

За ключова компетентност общуване на чужди езици, всеки ваучер е за обучение с продължитеност от 300 учебни часа (3 нива). Езиков център Инглаленд има одобрени програми по английски език за 4 нива на обучение ( Elementary, Pre-intermediate, Intermediate, Upper-intermediate). Всяко от нивата е с продължителност от 100 учебни часа. За да определим от кое ниво да започне Вашето обучение, ние ще направим входящ тест и ще ви запишем за съответния курс.

Отговорности на приносителите на ваучери

Обученията по програмата за развитие на човешките ресурси и финансирани от Агенцията по заетостта са свързани и с определени отговорности от Ваша страна. Преди да предприемете кандидатстване по програмата, моля имайте предвид, че:

1. При прекъсване на обучението от Ваша страна, Вашият ваучер няма да бъде признат и Вие се задължавате да изплатите пълната стойност на ваучера.

2. При системни отсъствия повече от 20% от хорариума на курсовете, Вашият ваучер отново няма да бъде признат и Вие трябва да изплатите пълната стойност на ваучера.

3. При възпрепятстване на провеждане на обучението, Вашият ваучер ще бъде анулиран и Вие ще трябва да изплатите пълната му стойност.

Програми

Още програми

Програма Аз Мога

Програма АЗ МОГА е отворена за кандидатстване за хора, работещи на трудов договор (на пълен или непълен работен ден), както и на самонаети лица. АЗ МОГА не е приложима за хора, работещи в държавната администрация, в администрацията на органите за местно самоуправление, в съдебната система, в системите на народната просвета, в МВР и МО. Всеки, отговарящ на горепосочените изисквания, може да кандидатства за едно професионално обучение, както и за едно обучение по ключова компетентност. Програмата е валидна до 2013 г.