Изпити за деца на Кеймбридж

в езиков център Englaland

Какво представляват изпитите за деца на Кеймбридж?

Тези изпити са предназначени за деца, изучаващи английски като чужд език. Те се предлагат в три нива - Starters, Movers, Flyers. Изпитите имат за цел да проверят знанията и уменията за използването на езика и да осигурят точното и обективно оценяване на езиковото ниво. Децата, които се явяват на тези изпити получават незаменим опит в международното изпитване. У тях се формира положително отношение към изпитите като цяло. Изпитите на университета Кеймбридж насърчават ефективното изучаване и преподаване на езика.

За кого са тези тестове?

Тестовете оценяват нивото на английски на начинаещите, чиито майчин език е различен от английски, във възрастова група 8 - 12 години. Изпитните материали са интересни и уместни за всички от тази възраст. Създаването на тези тестове се базира на дълги проучвания. Те са също толкова надеждни, колкото и изпитите на Кеймбридж за възрастни, но изпитите за деца са основани на теми и дейности, които са добре познати на децата.

Какви умения покриват тестовете?

Проверяват се всичките четири езикови умения - слушане, говорене, четене и писане, с цел да се получи една обща картина за нивото на владеене на езика. Всяко едно от трите нива на теста съдържа три компонента: четене и писане, слушане, говорене. Всички компоненти са красиво цветно илюстрирани.

Какво получават кандидатите?

Всеки кандидат, който покаже своите знания и по трите копонента - Listening, Speaking, Reading and Writing, получава грамота, на която има определен брой значки с емблемата на университета Кеймбридж, като за всеки компонент максималният брой значки е пет. Например, кандидат може да получи три значки за четене и писане, четири за слушане и пет значки за говорене. Минималната оценка, която децата могат да получат за направата на трите секции е грамота с по една значка за всеки компонент. Всяко дете, което притежава такава престижна диплома, ще придобие самочувствие и увереност в изучаването на езика.

Сертификатите на Кеймбридж се администрират от Британски съвет - България.

 

 

Програми

Още програми

Конкурс за най-добър проект

Участници в конкурса могат да бъдат ученици от 3 и 4 клас.Те трябва да напишат кратко съчинение на английски език от 60 до 80 думи на екологична тема, която се обявява на място в езиков център Englaland.

Критерии за оценяване:

Граматика и правопис

Оригинални идеи

Естетическо оформление на проекта

Всяко дете ще получи материали, с които може да изработи и yкраси своя проект.

Наградите:

Първа награда - безплатна учебна година в езиков център Englaland.

Втора награда - 50% отсъпка от таксата за годишно обучение.

Трета награда - 20 % отстъпка от таксата за годишно обучение.

Други изненади.

Записването за конкурса ще продължи до 16.09.2011г.

Конкурсът ще се проведе на 19.09.2011г.