FCE, CAE, CPE, IELTS

Сертификатни курсове

 

FCE, CAE, CPE и IELTS

Тези курсове са подходящи за ученици и възрастни, които планират да се явят на изпит за сертификатите FCE, CAE, CPE на University of Cambridge и IELTS. Нашата цел е да получите отлична подготовка, която да ви направи максимално конкурентноспособни.

Сертификатен курс FCE (First Certificate in English)

FCE е международен сертификат за владеене на английски език, който важи за цял живот. Той съответства на ниво B2 от ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА. FCE се признава от работодатели и образователни институции като доказателство за ниво на владеене на езика над средното.

Учебната система е First Certificate Masterclass на издателство Oxford University Press. По време на курса се запознавате детайлно с изпита и критериите на изпитващите от University of Cambridge, усвоявате изпитни стратегии, правите практически тестове и четете художествена литература.

Сертификатен курс CAE (Certificate in Advanced English)

CAE е вторият международен сертификат за владеене на английски език за големи на University of Cambridge. Той се равнява на ниво C1 от ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА. CAE се изисква от университети и работодатели в цял свят. Изпитът тества уменията за свободно използване на английски език в реални ситуации.

Учебната система е CAE Result на издателство Oxford University Press. По време на курса се запознавате детайлно с изпита и критериите на изпитващите от университета Кеймбридж, усвоявате изпитни стратегии, правите практически тестове и четете художествена литература.

Сертификатен курс CPE (Certificate of Proficiency in English)

CPE е най-високото ниво на владеене на английски език. Той съответсва на ниво C2 от ОБЩАТА ЕВРОПЕЙСКА ЕЗИКОВА РАМКА. Сертификатът е ценна квалификация за всеки, който иска да работи или учи в чужбина.

Учебната система е Proficiency Masterclass на издателство Oxford University Press. По време на курса се запознавате детайлно с изпита и критериите на изпитващите от университета Кеймбридж, усвоявате изпитни стратегии, правите практически тестове и четете художествена литература.

Сертификатен курс IELTS (International English Language Testing System)

IELTS е международен тест по английски език. Той е признат от образователни институции, държавни агенции, работодатели и професионални организации навсякъде по света. Хиляди институции в САЩ приемат резултатите от IELTS като доказателство за владеене на английски език. Курсът IELTS е подходящ за кандидат-студенти и студенти, които желаят да продължат образованието си по бакалавърски или магистърски програми в университетите на територията на Великобритания, останалите страни-членки на Европейския съюз, Австралия и САЩ.

Учебната система е IELTS Masterclass на издателство Oxford University Press. По време на курса се запознавате детайлно с формата на изпита, критериите на изпитващите, правите тестове и усвоявате полезни изпитни стратегии.

Сертификатите на Кеймбридж се администрират от Британски съвет - България.

 

Програми

Още програми

Cambridge exams

ФОРМАТ НА ИЗПИТИТЕ

FCE има пет секции:

Reading секцията е с продължителност 1 час. Кандидатът трябва да може да разбира информация свързана с художествена и публицистична литература - романи, повести, журнали, вестници и списания.

Writing секцията е 1 час и 20 минути. В тази секция кандидатите трябва да напишат две различни по вид писмени задачи като кратка история, писмо, статия, рапорт, рецензия или есе.

Use of English продължава 45 минути. В тази секция се оценява до каква степен кандидатът владее английската граматика и лексика.

Listening секцията е с продължителност 40 минути. Кандидатът трябва да може да разбира различни варианти на устна реч - новинарски емисии, речи, истории и анекдоти и публични изявления.

Speaking е секция с продължителност 14 минути. По време на изпита може да участват един или двама други кандидата. По време на тази част трябва да се покаже умение за водене на разговор на различни теми и в различни ситуации. Кандидатът участва самостоятелно, разговаря с изпитващия или с другите участници.

Още