Сертификатни курсове по английски език

Сертификатни курсове

Формат на изпитите FCE, CAE, CPE и IELTS

Сертификатни курсове по английски език

FCE

FCE има пет секции:

Reading секцията е с продължителност 1 час. Кандидатът трябва да може да разбира информация свързана с художествена и публицистична литература - романи, повести, журнали, вестници и списания.

Writing секцията е 1 час и 20 минути. В тази секция кандидатите трябва да напишат две различни по вид писмени задачи като кратка история, писмо, статия, рапорт, рецензия или есе.

Use of English продължава 45 минути. В тази секция се оценява до каква степен кандидатът владее английската граматика и лексика.

Listening секцията е с продължителност 40 минути. Кандидатът трябва да може да разбира различни варианти на устна реч - новинарски емисии, речи, истории, анекдоти и публични изявления.

Speaking е секция с продължителност 14 минути. По време на изпита може да участват един или двама други кандидата. По време на тази част трябва да се покаже умение за водене на разговор на различни теми и в различни ситуации. Кандидатът участва самостоятелно, разговаря с изпитващия или с другите участници.

Сертификатни курсове по английски език

CAE

CAE има пет секции:

Reading секцията е с продължителност 1 час 15 минути. Кандидатът трябва да може да борави уверено с различни видове текст.

Writing секцията е 1 час и 30 минути. В тази секция кандидатите трябва да напишат две различни по вид писмени задачи като кратка история, писмо, статия, рапорт, предложение, рецензия или есе.

Use of English продължава 1 час. В тази секция се тестват уменията на кандидата да използва подходящите думи, правилните времена и идиоми в зависимост от ситуацията.

Listening секцията е 40 минути. Кандидатът трябва да може да разбира различни варианти на устна реч като лекции, интервюта и речи.

Speaking е секция с продължителност 15 минути. По време на изпита може да участват един или двама други кандидата. По време на тази част трябва да се покаже умение за водене на разговор на различни теми и в различни ситуации. Кандидатът участва самостоятелно, разговаря с изпитващия или с другите участници.

Сертификатни курсове по английски език

CPE

CAE има пет секции:

Reading секцията е с продължителност 1 час 30 минути. Кандидатът трябва да може да борави уверено с различни видове текст.

Writing секцията е с продължителност 2 часа. В тази секция кандидатите трябва да напишат няколко вида писмени задачи като кратка история, писмо, статия, рапорт, предложение, рецензия или есе.

Use of English продължава 1 час и 30 минути. В тази секция се тестват уменията на кандидата да използва подходящите думи, правилните времена и идиоми в зависимост от ситуацията.

Listening секцията е с продължителност 40 минути. Кандидатът трябва да може да разбира различни варианти на устна реч като лекции, интервюта и речи.

Speaking секцията е 19 минути. По време на изпита може да участват един или двама други кандидата. По време на тази част трябва да се покаже умение за водене на разговор на различни теми и в различни ситуации. Кандидатът участва самостоятелно, разговаря с изпитващия или с другите участници.

IELTS

IELTS има четири секции:

Listening секцията е с продължителност 30 минути. Състои се от 40 въпроса, разделени в четири тематични дяла.

Speaking частта продължава 11 - 14 минути. Състои се от три задачи - личен разговор с изпитващия, самостоятелен анализ на определена тема, съвременен дискутиран проблем и подробен диалог с изпитващия на същата тема.

Writing секцията е с продължителност 1 час. Кандидатът трябва да покаже умение за писане на писмо или друг подобен формат и есе.

Reading секцията е 1 час. Тя е разделена на три части с общо 40 въпроса. Академичния модул тества умението на кандидата да използва четирите езикови умения и да ги прилага свободно в академична среда, докато за общия модул се изисква да се справя в професионална среда или в обикновени житейски комуникативни ситуации.

Програми

Още програми

Testing Lab

Това е допълнителна програма на езиков център Englaland, която ще ви помогне да придобиете представа за формата на изпитите на Кеймбридж FCE, CAE и CPE.

Вие ще бъдете поставени в реална изпитна ситуация и ще имате възможността да разберете какъв резултат ще получите, ако сега се явите на изпит за сертификат от университета Кеймбридж.

Сертификатни преподаватели ще ви консултират и заедно ще изберете най-подходящия за вас курс по английски език.

Може да заявите участието си в програмата Testing Lab в офиса на езиков център Englaland.