Teacher Training

Teacher Training

преподаване на английски език на деца и възрастни

Курсът е предназначен за преподаватели и студенти, които искат да развият уменията си за преподаване на английски език с помощта на практически курс. Темите са свързани с иновативни техники и методи в чуждоезиковото обучение, мотивация при учениците и др. Всеки участник получава сертификат.

 

Курсът се състои от седем модула:

Lesson planning

Teaching the four language skills - Listening, Speaking, Reading and Writing

Teaching grammar

Teaching vocabulary

Classroom management

Testing and evaluation

Error correction

Програми

Още програми

 

Направете уроците по английски език интересни, забавни и полезни за учениците. Споделете своите идеи, а ние ще Ви запознаем с нашите методи и заедно ще обменим ценен опит в обучението по английски език.

 

Teacher Training

 

Teacher Training